imyfone, iphone ของการกู้คืนข้อมูล, กู้คืนภาพถ่าย, การกู้คืน whatsapp, การกู้คืน Wechat, การกู้คืนบรรทัด, iPhone Viber กู้คืน

Apple ID ของผู้พิการ? รับที่ดีที่สุด & แก้ไขการปฏิบัติ

คนส่วนใหญ่ประสบปัญหา Apple ID ปิดการใช้งาน. เมื่อคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสแอปเปิ้ลเช่นเดียวกับรหัสผ่าน, แต่มันไม่ทำงาน, คุณจะเห็นข้อความว่า “Apple ID ถูกปิดใช้งาน“. อย่างไรก็ตาม, you cannot even see this message on your iOS devices like iPod, iPad, or iPhone while the problem remains the same.

In situations like Apple ID disabled, no matter how numbers of times you type in your ID and password, it is not going to have any effect. Even if your credentials are correct, you cannot log in with an Apple ID in this case. ที่นี่, you will know about some amazing ways to fix this problem for good. ดังนั้น, you can log in to your account once again and use your device effortlessly.

PS: If you have issues like how to wipe iPhone without Apple IDiPhone จะไม่คิดค่าใช้จ่าย, iPhone ถูกปิดการใช้งานเชื่อมต่อกับ iTunes, แอปเปิ้ลนาฬิกาติดอยู่บนโลโก้แอปเปิ้ลiPhone 6 ติดอยู่ในโหมดหูฟัง on your iOS devicesjust click to get the switch to them for best solutions.

ส่วนหนึ่ง 1: Reasons for “Apple ID disabled

There can be several reasons for why an Apple ID gets disabled in the first place. Look for some of the reasons below.

เหตุผล 1: Incorrect Password

The very first reason is when you type in a wrong password for several times one after another. ในกรณีนี้, you will see the message “Apple ID disabledon your screen.

เหตุผล 2: Update Information

Another reason behind “Apple ID disabledmessage could be using your ID after a long period. If you have not used it for a while, there are chances that you will be welcomed with “Apple ID disabled”. It happens when Apple make changes to security questions or other requirements for a passcode. ดังนั้น, you cannot log in until you update the information.

In situations like these, you will either see your ID is locked or disabled. ดังนั้น, the on-screen message could be “Your Apple ID is disabledor “Your Apple ID is locked”, where both statements are identical. ICloud.com and Macs show the message “Your Apple ID has been locked/disabled for security reasonswhile iPhones generally show a message saying “Your Apple ID has been disabled”.

ดังนั้น, if you are stuck with Apple ID disabled then, read further below to know about some quick fixes to resolve this issue.

ส่วนหนึ่ง 2: Fix the issue via Apple’s website

In order to get rid of the error “Apple ID disabled”, you can take help of Apple services. It is better to start with Apple’s website to resolve this issue. สำหรับสิ่งนี้, you will require a computer to access the official website of Apple ID. You can also perform this task on your smartphone but a computer would be fine as typing Apple ID, security questions, and password is quite easier with a keyboard.


ที่คุณรู้ว่า, how difficult it is to enter a password correctly in an iPhone. You may have experienced it yourself or must have seen other people making the same fault several times when they type a new password with the help of their iPhones.

Steps to fix “Apple ID disabledvia Apple’s website:

ขั้นตอน 1: ประการแรก, you need to visit the official website of Apple. หลังจากนั้น, click on the option “Manage your Apple ID” แล้วก็, type in your ID and password. แล้วก็, tap “Sign in”. On typing the correct password, you will be asked to update the security questions or reset the password.

ขั้นตอน 2: เผื่อ, you could not recall your current password, you have to click on “Forgot your password?” just below the box. After resetting your password, go back to the website and update the information as asked the very first time.

ส่วนหนึ่ง 3: Get in touch with Apple support

On “Apple ID disabled”, it is not possible to solve this issue in a chat session online or over the call. อย่างไรก็ตาม, it is not quite safe to tell orders about your ID of Apple along with password due to security reasons.


As you might have heard of security breaches that keep happening with iCloud, so it is better to talk with an official person through Apple’s website, or you can visit their support website. สำหรับสิ่งนี้, you need to select an Apple ID plus type in an Apple ID, the disabled one. แล้วก็, you can talk to an employee via call or chat depending on your requirements.

ส่วนหนึ่ง 4: Remove iCloud with no password

The error “Apple ID disabledcould arise when someone tries to log in your Apple account. In order to cope up with iCloud-related issues, you can take help of iMyFone Umate Pro iPhone ข้อมูลยางลบ. It is the most secure and reliable tool that can help you to remove iCloud with no requirement of a password.
With the help of iMyFone Umate Pro, you can delete your private data permanently as well as selectively. ที่คุณรู้ว่า, it is not really difficult to retrieve your private data even after you have deleted that content from your phone. ดังนั้น, your data is not actually safe after an ordinary deletion. To evade this, you should use a tool like iMyFone Umate Pro to get rid of your deleted data permanently.

ลักษณะเฉพาะของ iMyFone เคลื่อนไหว Pro:

  • จะช่วยให้คุณ remove Apple ID from iPhone or iPad, remove iPad account, ลบบัญชี iClouddelete your private data permanently such as messages, วิดีโอ, ภาพถ่าย, or files, which are stored on the device.
  • It even helps you to get rid of the already deleted data that can be recovered through any means.
  • Allow you to delete incomplete and private fragments from other applications permanently.
  • It creates a lot of space on the device after the use of its features like export or delete files with just a single tap.
  • It aids you to delete all the data on your device including that of iCloud account effectively as compared to factory restore.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยว iMyFone Umate Pro

Steps to remove iCloud with no password:

So as to remove iCloud with no password, you can make use of iMyFone Umate Pro. Before using this tool, please ensure that the feature “Find My iPhoneis not enabled on your device. To remove iCloud, ทำตามขั้นตอนง่ายๆตามคำสั่งดังต่อไปนี้.

ขั้นตอน 1: จับคู่อุปกรณ์

ในขั้นต้น, you have to pair up your device with your computer. หลังจากนั้น, launch the program on your system.

ขั้นตอน 2: Select the mode

ต่อไป, you have to select the mode “Erase Deleted Files” แล้วก็, tap on the option “Scan”.

ขั้นตอน 3: Select the data

On completion of the scanning, you can take a look at your deleted data like messages, รายชื่อผู้ติดต่อ, ประวัติศาสตร์ซาฟารี, ประวัติการโทร, และไฟล์อื่น ๆ. ตอนนี้, choose the data that you want to delete permanently from your device.

ขั้นตอน 4: Click “Erase Now

After selecting the data, you need to click on the tab “Erase Now”.

ขั้นตอน 5: Type “Delete

ในที่สุด, you have to select a security level and then, type in “Deletein the given text column. Click on the tab “Erase Nowto begin the process of deletion. ตอนนี้, you have successfully deleted your private data permanently from the device, which becomes irrecoverable at any cost.


ดังนั้น, you know what all options you have to consider when you will see a message “Apple ID disabledflashing on your screen. You will know that your ID is no more disabled when you can easily access the Apple ID’s main webpage. In order to log in to your account, you have to enter your ID and password on devices such as Mac, iPad, or iPhone. Click on the tab “Sign in”, and you are almost done!

ที่นี่, you got an idea about the common reasons behind the issue ofApple ID disabled” แล้วก็, how one can solve this irritating issue. You can look for help from Apple support or Apple’s website for the same. The very first thing you can try is to update the information about your account on Apple’s official website. สลับไปได้ถ้าคุณ Apple Mouse Not Working.

ในทางกลับกัน, the best way to remove iCloud with no requirement of a password is to take help of the program iMyFone Umate Pro Data Eraser. This tool helps you to delete your already deleted data so that no one can recover your private information at any cost. ดังนั้น, download iMyFone Umate Pro NOW!

ดาวน์โหลด iMyFone Umate Pro ฟรี

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ทิ้งคำตอบไว้

5 หุ้น
ทวีต
หุ้น
หมุด
กันชน